Bóng Người Dưới Trăng

Vào cái đêm trăng vàng tỏa ánh sáng mờ mờ , có bóng người con gái tóc xỏa,  mặc chiếc áo dài trắng toát lúc ẩn lúc hiện bên vườn cây gần nhà ông xuân . Hàng xóm họ bảo đó là oan hồn của một người con gái chưa tan …..

bong nguoi duoi trang Bóng Người Dưới Trăng

Truyen Ma : Bóng Người Dưới Trăng

Trình Bày : Nguyễn Ngọc Ngạn

 Bóng Người Dưới Trăng