Bùa Yêu – Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn Bùa Yêu !
Thuần nhìn lên đồng hồ lúc này đã nữa đêm mà thầy Trấn Quốc vẫn chưa về . Thuần cất giấy bút tắt đèn phòng khách , rồi ra chỗ thầy Trần Quốc tiếp khách , rồi buông mùng lên giường nằm …..

Content Protection by DMCA.com