Cõi âm

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Bất ngờ nghe tin bà bị sét đánh chết , Nghiêm lập tứcc hạy đi tìm đàn em là Đào để bố trí kế hoạch. Đào cũng biết gia đình bà Năm Tước tuy không thân lắm. Đào có món nghề tinh xảo là mở được tất cả các loại khóa…

Truyện Ma : Cõi Âm

Tác Giả : Nguyễn Ngọc Ngạn

Content Protection by DMCA.com