Hai Nấm Mồ Trong Căn Nhà Hoang

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hoàng phải thật sự đi một quãng đường trên năm sáu cây số, rồi lén quay lại bằng đường tắt, để rồi lẻn vào ngôi nhà qua cổng phía sau, tức cách xa ranh đất của nhà chú thím Ba…

Content Protection by DMCA.com