Hồn Ma Quái Ác – The Transcend 2014

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Phim kể về một nhà văn chuyên sáng tác truyện ma và vấn đề tâm linh ! Khi đã hết ý tưởng về kinh di , ma quái họ mới tìm đến các thầy cúng … Để có thể mở được con mắt thứ 3 – COn mắt có thể nhìn thấy các linh hồn đã khuất … Và từ đây cũng bắt đầu xuất hiện những sự việc kỳ lạ ….

Content Protection by DMCA.com