MA ! Bạn tin không ? Tôi tin, còn bạn thì sao?

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chuyện thật 100%,ở sài gòn,

không nghe ai kể hết,mà tự chứng kiến nhé, ai nói tớ nói dối thì…

Chuyện hơi dài nhưng thật:

…………………….

ma co that

Phần 1: Ảo giác hay là…. 
Phần 2 : Nuôi Ma 
Phần 3: Tà Đạo và nuôi ma
Phần 4 : Tiếng bước chân trên gác gỗ, và…phải chăng nội vẫn ở trên gác 
Phần 5: Ma nhập 1 
Phần 6: Ma nhập 2 
Phần 7: Ma nhập 3 
Phần 8: Ma nhập 4 
Phần 9: Những hiện tượng khó giải thích ( End )

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com