Nghi Lễ Trừ Tà Ở Việt Nam Ngày Xưa – FULL TruyenMaCoThat.Net

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Thấy hiệu tay, viên hầu đồng biết là vía Phạm phò mã tức là Phạm Ngũ Lão giáng đàn, bèn lấy trên mắc chiếc áo nhiễu điều, mặc phủ lên áo thâm pháp sư và chít vành khăn đỏ lên đầu

Content Protection by DMCA.com