Seo

Truyện Tâm Linh Quê Em Em sinh ra và lớn lên ở cái đất Cà Mau đã gần 20 năm rồi,nơi đây thì các thím cũng biết,rừng thiêng nước độc, hồi ấy còn là tỉnh Minh Hải sau này chia thành Bạc Liêu và Cà Mau. Quê cha mẹ cũng ở đây luôn,nói chung là dòng họ hai bên sống […] Truyện Tâm Linh Quê Em
Em sinh ra và lớn lên ở cái đất Cà Mau đã gần 20 năm rồi,nơi đây thì các thím cũng biết,rừng thiêng nước độc, hồi ấy còn là tỉnh Minh Hải sau này chia thành Bạc Liêu và Cà Mau. Quê cha mẹ cũng...
Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x Truyện thứ 2: Cái thùng đấu Truyện thứ hai: Cái thùng đấu. giới thiệu qua với các thím một chút, quê em ở Kinh Môn, Hải Dương. Nằm ở tả ngạn sông Kinh Thầy. Thực ra là một nhánh của sông Kinh Thầy thôi chứ không phải toàn bộ con sông. Vì con sông đến […] Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x
Truyện thứ 2: Cái thùng đấu Truyện thứ hai: Cái thùng đấu. giới thiệu qua với các thím một chút, quê em ở Kinh Môn, Hải Dương. Nằm ở tả ngạn sông Kinh Thầy. Thực ra là một nhánh của sông Kinh Thầy thôi chứ không phải...