70 năm không hề ăn uống

70 năm không hề ăn uống Một ông cụ 82 tuổi ở Ấn Độ khẳng định đã không ăn uống bất kỳ thứ gì trong suốt 70 năm qua mà vẫn sống khỏe mạnh nhờ thuốc tiên của thánh Prahlad Jani đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện ở Ahmedabad, Gurjarat, Ấn Độ. Ông đã trải qua 6 ngày […] 70 năm không hề ăn uống
Một ông cụ 82 tuổi ở Ấn Độ khẳng định đã không ăn uống bất kỳ thứ gì trong suốt 70 năm qua mà vẫn sống khỏe mạnh nhờ thuốc tiên của thánh Prahlad Jani đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện ở Ahmedabad,...