Ăn cắp tóc

Ăn cắp tóc trinh nữ Những kẻ trộm đang gây lo ngại cho nhiều người ở Brazil là vì chúng chỉ ăn cắp tóc của “trinh nữ”. Cảnh sát Brazil cho biết, một số kẻ trộm đã cắt tóc của những người phụ nữ đang chờ xe tại điểm dừng xe buýt. Một điểm chờ xe buýt ở Brazil Cảnh […] Ăn cắp tóc trinh nữ
Những kẻ trộm đang gây lo ngại cho nhiều người ở Brazil là vì chúng chỉ ăn cắp tóc của “trinh nữ”. Cảnh sát Brazil cho biết, một số kẻ trộm đã cắt tóc của những người phụ nữ đang chờ xe tại điểm dừng...