ảnh ghép

Kính hiển vi siêu nhỏ Với trọng lượng chỉ có 46g, giáo sư phó giáo sư Aydogan Ozcan hiện đang làm việc ở khoa Kỹ thuật điện, Đại học UCLA, Mỹ đã sáng chế ra mẫu kính hiển vi nhỏ, nhẹ nhất thế giới. Theo ông thì mẫu kính hiển vi này có thể sử dụng kỹ thuật tạo hình […] Kính hiển vi siêu nhỏ
Với trọng lượng chỉ có 46g, giáo sư phó giáo sư Aydogan Ozcan hiện đang làm việc ở khoa Kỹ thuật điện, Đại học UCLA, Mỹ đã sáng chế ra mẫu kính hiển vi nhỏ, nhẹ nhất thế giới. Theo ông thì mẫu kính hiển...