bò 800 km bằng đầu gối

Bò 800 km bằng đầu gối Hai nhà sư Trung Quốc đang nỗ lực vượt qua quãng đường dài tới 800 km ở tư thế quỳ để thăm những ngôi đền linh thiêng nhất tại nước này. Zhiyuan và Hanliang – tên của hai vị sư – tu hành tại một chùa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, trang Orange cho […] Bò 800 km bằng đầu gối
Hai nhà sư Trung Quốc đang nỗ lực vượt qua quãng đường dài tới 800 km ở tư thế quỳ để thăm những ngôi đền linh thiêng nhất tại nước này. Zhiyuan và Hanliang – tên của hai vị sư – tu hành tại một chùa...