bó mì dài 100 m

Bó mì dài 100 m Các đầu bếp ở Melfi, Italy vừa làm ra bó mì dài 100 m từ 130 kg bột hạt dẻ. Rất đông người đến xem bó mì. Đầu bếp trưởng Antonio Zazzerini cho biết: “Cả nhóm chúng tôi dành cả ngày để làm nhưng chỉ 5 phút là ăn hết rồi vì có rất nhiều […] Bó mì dài 100 m
Các đầu bếp ở Melfi, Italy vừa làm ra bó mì dài 100 m từ 130 kg bột hạt dẻ. Rất đông người đến xem bó mì. Đầu bếp trưởng Antonio Zazzerini cho biết: “Cả nhóm chúng tôi dành cả ngày để làm nhưng chỉ 5 phút...