bơi cùng cá mập

Bơi cùng cá mập Nữ thợ lặn tự do Ashley Futral, 27 tuổi, đã hơn 100 lần lướt cùng đàn cá mập trên biển North Carolina, Mỹ. Thậm chí cô còn vuốt mũi một trong những con trưởng thành nặng hơn 100 kg, dài khoảng 4m. Cá mập cát có bộ hàm sắc nhọn nguy hiểm nhưng chúng chỉ […] Bơi cùng cá mập
Nữ thợ lặn tự do Ashley Futral, 27 tuổi, đã hơn 100 lần lướt cùng đàn cá mập trên biển North Carolina, Mỹ. Thậm chí cô còn vuốt mũi một trong những con trưởng thành nặng hơn 100 kg, dài khoảng 4m. Cá mập cát...