ca ba mat

Câu được cá 3 mắt Tại một địa phương ở Argentina, người ta câu được một con cá có tới ba con mắt khác nhau. Báo chí tại đây đưa tin và đăng ảnh ngày 26/10 với nội dung: bắt được cá trông như họ hàng của Blinky (tên nhân vật một con cá ba mắt trong phim The Simpsons). […] Câu được cá 3 mắt
Tại một địa phương ở Argentina, người ta câu được một con cá có tới ba con mắt khác nhau. Báo chí tại đây đưa tin và đăng ảnh ngày 26/10 với nội dung: bắt được cá trông như họ hàng của Blinky (tên nhân vật...