CÁI GIƯỜNG “KỲ BÍ”

CÁI GIƯỜNG “KỲ BÍ” Trước đây gia đình tôi buôn bán cây (gỗ).Nên tủ ,bàn ,ghế trong nhà Ba tôi mua toàn loại gỗ tốt.Trong đó có một chiếc giường bằng cây “Cẩm lai”,nhìn rất đẹp,nhưng nó đã cho anh em tụi tôi những giấc mơ kinh hải… Đầu tiên,tôi và chị tôi ngũ trên chiếc giường ấy,thỉnh thoảng […] CÁI GIƯỜNG “KỲ BÍ”
Trước đây gia đình tôi buôn bán cây (gỗ).Nên tủ ,bàn ,ghế trong nhà Ba tôi mua toàn loại gỗ tốt.Trong đó có một chiếc giường bằng cây "Cẩm lai",nhìn rất đẹp,nhưng nó đã cho anh em tụi tôi những giấc mơ kinh hải... Đầu tiên,tôi...