chạy đua

Chạy đua với bikini Cuộc thi đặc biệt này lần đầu tiên trên thế giới được tổ chức tại Austraylia. Thay vì việc phi ngựa nước đại, cuộc thi “đua ngựa” dành cho nữ giới mặc bikini này hết sức độc đáo bởi cả cách thức thi và trang phục của thí sinh. Các thí sinh đều phải mặc […] Chạy đua với bikini
Cuộc thi đặc biệt này lần đầu tiên trên thế giới được tổ chức tại Austraylia. Thay vì việc phi ngựa nước đại, cuộc thi “đua ngựa” dành cho nữ giới mặc bikini này hết sức độc đáo bởi cả cách thức thi và trang phục...