chet oan

Ma Chết Oan Do Bị Xe Cán Chuyện bắt đầu khoảng năm 84, lúc đó mình học lớp 7: Một hôm có 1 cô giáo trẻ tên Lan trên đường đi dạy về, đến trước nhà mình thì bị xe lô (1 loại xe vận chuyển những năm 80) tông trúng, hất văng vào bụi cây chết tươi. Lúc đó cô giáo […] Ma Chết Oan Do Bị Xe Cán
Chuyện bắt đầu khoảng năm 84, lúc đó mình học lớp 7: Một hôm có 1 cô giáo trẻ tên Lan trên đường đi dạy về, đến trước nhà mình thì bị xe lô (1 loại xe vận chuyển những năm 80) tông trúng, hất văng...
CHẾT OAN Tại cái thị xã ven quốc lộ này cư dân thưa thớt,thôn xóm thì lèo tèo vài chục nóc gia,đa phần là làm nông sản,chủ yếu trồng tiêu,điều và cà phê,miệt cao nguyên mà,chỉ cần rẽ vào đường liên thôn là bụi đỏ bay mù mịt ! Cũng chính tại đây,vì là vùng cao,nên để […] CHẾT OAN
Tại cái thị xã ven quốc lộ này cư dân thưa thớt,thôn xóm thì lèo tèo vài chục nóc gia,đa phần là làm nông sản,chủ yếu trồng tiêu,điều và cà phê,miệt cao nguyên mà,chỉ cần rẽ vào đường liên thôn là bụi đỏ bay mù...