chú ngựa

Chú ngựa… chân vịt Chân của chú ngựa này không giống những chú ngựa bình thường khác. Trong một thời gian dài, ước muốn phi băng băng trong gió của chú ngựa Jerry chỉ là một giấc mơ hão huyền. Do được cho ăn quá nhiều, Jerry đã tăng tới 127kg, điều này khiến chú ngựa thậm chí không […] Chú ngựa… chân vịt
Chân của chú ngựa này không giống những chú ngựa bình thường khác. Trong một thời gian dài, ước muốn phi băng băng trong gió của chú ngựa Jerry chỉ là một giấc mơ hão huyền. Do được cho ăn quá nhiều, Jerry đã tăng tới...