chuyện lạ nhất thế giới

37 tuổi có 11 người con Tania Sullivan đến từ Hoo, Kent, Anh quốc hiện đang được xem là bà mẹ bận rộn nhất nước Anh và có thể là bà mẹ bận nhất thế giới bởi cô mới 38 tuổi nhưng có tới 11 người con. Điều đặc biệt là cô từ chối trợ cấp và tự mình cùng chồng […] 37 tuổi có 11 người con
Tania Sullivan đến từ Hoo, Kent, Anh quốc hiện đang được xem là bà mẹ bận rộn nhất nước Anh và có thể là bà mẹ bận nhất thế giới bởi cô mới 38 tuổi nhưng có tới 11 người con. Điều đặc biệt là...