cô gái cao kều

Cô nàng khổng lồ Tất cả bạn bè cùng trang lứa và thậm chí là các giáo viên cũng trở thành… người lùn khi đứng bên cạnh Marvadene Anderson – cô gái mới 16 tuổi đã sở hữu chiều cao 2,1m. Marvadene sở hữu chiều cao 2,1m. Marvadene sinh ra ở Jamaica nhưng đang nhận học bổng du học […] Cô nàng khổng lồ
Tất cả bạn bè cùng trang lứa và thậm chí là các giáo viên cũng trở thành… người lùn khi đứng bên cạnh Marvadene Anderson – cô gái mới 16 tuổi đã sở hữu chiều cao 2,1m. Marvadene sở hữu chiều cao 2,1m. Marvadene sinh ra...