công trình ngọt ngào

Những công trình ngọt ngào Ngày 20/1, nghệ sĩ điêu khắc người Italy, Mirco Della Vecchia, vừa tổ chức triển lãm những công trình kiến trúc độc đáo được làm hoàn toàn bằng chocolate trắng. Anh Micro biểu diễn điêu khắc chocolate ngay tại triển lãm ở Hong Kong. Ảnh: Chinadaily.Theo The Sun, anh Mirco đã sử dụng những khối […] Những công trình ngọt ngào
Ngày 20/1, nghệ sĩ điêu khắc người Italy, Mirco Della Vecchia, vừa tổ chức triển lãm những công trình kiến trúc độc đáo được làm hoàn toàn bằng chocolate trắng. Anh Micro biểu diễn điêu khắc chocolate ngay tại triển lãm ở Hong Kong. Ảnh:...