cuoc thi boi

Cuộc thi bơi dành cho… heo Được biết, đây là hoạt động nhằm nâng cao sức đề kháng cho những chú heo. Cuối tuần qua ( 21/7) tại sông Sa (Sa Hà) thuộc huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã diễn ra một cuộc thi bơi hết sức đặc biệt. Những "vận động viên" tham gia là các chú heo lông đốm […] Cuộc thi bơi dành cho… heo
Được biết, đây là hoạt động nhằm nâng cao sức đề kháng cho những chú heo. Cuối tuần qua ( 21/7) tại sông Sa (Sa Hà) thuộc huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã diễn ra một cuộc thi bơi hết sức đặc biệt. Những "vận động viên"...