Đài Loan

Thú vị: Ngõ… sờ ngực Tên gọi thú vị của con ngõ này xuất phát từ đặc điểm chật hẹp – khoảng từ 47 đến 59 cm. Tại thị trấn Lukang, huyện Chương Hóa, Đài Loan có một con ngõ (hẻm) 200 năm tuổi rất nổi tiếng và thu hút đông khách du lịch ghé thăm. Đó là bởi không […] Thú vị: Ngõ… sờ ngực
Tên gọi thú vị của con ngõ này xuất phát từ đặc điểm chật hẹp – khoảng từ 47 đến 59 cm. Tại thị trấn Lukang, huyện Chương Hóa, Đài Loan có một con ngõ (hẻm) 200 năm tuổi rất nổi tiếng và thu hút đông...