deo mat na

Đeo mặt nạ đi… hẹn hò Những người tham dự sẽ "giấu" gương mặt của minh sau lớp mặt nạ. Vừa qua, sự kiện hẹn hò “giấu mặt” lần thứ 2 đã diễn ra tại Phòng thương mại thanh niên Washimiya (Nhật Bản) với tổng số 17 người tham gia (9 nam và 8 nữ). Sự kiện này lần đầu tiên […] Đeo mặt nạ đi… hẹn hò
Những người tham dự sẽ "giấu" gương mặt của minh sau lớp mặt nạ. Vừa qua, sự kiện hẹn hò “giấu mặt” lần thứ 2 đã diễn ra tại Phòng thương mại thanh niên Washimiya (Nhật Bản) với tổng số 17 người tham gia (9 nam...