độ cao 270m

Đi bộ trên độ cao 270m Họ cẩn thận di chuyển bằng mông và tay trên thanh dầm sắt ra phía ngoài đầu thanh sắt, bên dưới là một cánh rừng rộng lớn xen kẽ với khu vực dân cư nhỏ. Đoạn video dài khoảng một phút được đưa lên YouTube cho thấy hình ảnh của một người tóc dài (có […] Đi bộ trên độ cao 270m
Họ cẩn thận di chuyển bằng mông và tay trên thanh dầm sắt ra phía ngoài đầu thanh sắt, bên dưới là một cánh rừng rộng lớn xen kẽ với khu vực dân cư nhỏ. Đoạn video dài khoảng một phút được đưa lên YouTube cho...