ếch siêu nhỏ

Ếch siêu nhỏ Một loài ếch có kích thước chỉ bằng hạt đậu vừa mới được tìm thấy trên đảo Borneo thuộc khu vực Đông Nam Á. Microhyla nepenthicola là tên của loài ếch mới được đặt theo tên của một loài cây sống trên đảo Borneo. Với kích thước của những con đực trưởng thành từ 10,6-12,8mm […] Ếch siêu nhỏ
Một loài ếch có kích thước chỉ bằng hạt đậu vừa mới được tìm thấy trên đảo Borneo thuộc khu vực Đông Nam Á. Microhyla nepenthicola là tên của loài ếch mới được đặt theo tên của một loài cây sống trên đảo Borneo. Với...