gà mái

Con gà mái sống 22 năm Một con gà mái của người nông dân Trung Quốc đã sống được 22 năm, đang chờ được ghi vào sách kỷ lục Guinness Nếu so sánh với tuổi người, nàng gà này đã sống được 400 tuổi. Chủ của nó, ông Yang Shaofu, 77 tuổi, ở Vân Nam, nói rằng, con dâu ông đã […] Con gà mái sống 22 năm
Một con gà mái của người nông dân Trung Quốc đã sống được 22 năm, đang chờ được ghi vào sách kỷ lục Guinness Nếu so sánh với tuổi người, nàng gà này đã sống được 400 tuổi. Chủ của nó, ông Yang Shaofu, 77 tuổi,...