hiếm xảy ra

Đám mây cuộn tròn Chúng cuộn lại thành một khối tròn, dài và thẳng chạy ngang trên bầu trời tựa như có bàn tay nhân tạo. Morning Glory – tên khoa học của hiện tượng những đám mây như thế này. Nó được coi là một hiện tượng khí tượng học vô cùng hiếm xảy ra. Tuy nhiên những […] Đám mây cuộn tròn
Chúng cuộn lại thành một khối tròn, dài và thẳng chạy ngang trên bầu trời tựa như có bàn tay nhân tạo. Morning Glory – tên khoa học của hiện tượng những đám mây như thế này. Nó được coi là một hiện tượng khí...