khong dam ngu

3 Lần Gặp Ma Mình gặp ma 3 lần rồi Lần 1 hồi 10t vẫn nhớ mãi đối diện nhà mình là trường học có cây đa 7 cành cứ ai chặt hay bẻ cành cây đa đó là bị ốm.Hôm ấy buổi chiều mình với mấy đứa cùng phố chơi gần cây đa đó mình nhìn thấy 1 […] 3 Lần Gặp Ma
Mình gặp ma 3 lần rồi Lần 1 hồi 10t vẫn nhớ mãi đối diện nhà mình là trường học có cây đa 7 cành cứ ai chặt hay bẻ cành cây đa đó là bị ốm.Hôm ấy buổi chiều mình với mấy đứa cùng phố...