tac gia

Người kể đồg thời là người đăng, người nhìn thấy và chứg kiến các hiện tượg ( Tien Rocky – Doraemon ) Câu chuyện thứ 4: Người nằm cạnh. Cũg là lúc còn bé, vào một ngày khi mình đag nằm ngủ trog phòg một mình ko nhớ ngày hay đêm nữa nhưg hìh như là ngày thì phải, đag ngủ ngon lành thì tự nhiên trong tâm trí mình bắt đầu mơ một giấc mơ cực […] Người kể đồg thời là người đăng, người nhìn thấy và chứg kiến các hiện tượg ( Tien Rocky – Doraemon )
Câu chuyện thứ 4: Người nằm cạnh. Cũg là lúc còn bé, vào một ngày khi mình đag nằm ngủ trog phòg một mình ko nhớ ngày hay đêm nữa nhưg hìh như là ngày thì phải, đag ngủ ngon lành thì tự nhiên trong tâm...
2 Truyện Ma Kể Lại Chuyện 1 : Gặp Ma Ở Ký Túc Xá – Tác Giả Minh Suu Lớp em hồi trước có bạn gái ở ký túc gặp ma. Theo như bạn ý kể thì có 1 đợt sau khi chuyển giường bạn ý hay bị bóng đè. Thậm chí nhìn thấy cả người đó nằm cạnh trong […] 2 Truyện Ma Kể Lại
Chuyện 1 : Gặp Ma Ở Ký Túc Xá - Tác Giả Minh Suu Lớp em hồi trước có bạn gái ở ký túc gặp ma. Theo như bạn ý kể thì có 1 đợt sau khi chuyển giường bạn ý hay bị bóng đè. Thậm...