trong suốt

Nhà vệ sinh trong suốt Người ta có thể nhìn thấu rõ mọi việc qua lớp kính trong suốt của nhà vệ sinh này. Gần đây, trên 1 trang thông tin mạng online, có đăng tải bài viết và hình ảnh về một nhà vệ sinh trong suốt, gây chú ý với cư dân mạng. Bức ảnh được công bố […] Nhà vệ sinh trong suốt
Người ta có thể nhìn thấu rõ mọi việc qua lớp kính trong suốt của nhà vệ sinh này. Gần đây, trên 1 trang thông tin mạng online, có đăng tải bài viết và hình ảnh về một nhà vệ sinh trong suốt, gây chú ý...