truyen ma ke lại

2 Truyện Ma Kể Lại Chuyện 1 … Ngày Cầu Hồn Nội – Tác Giả Chung Kim Phung Trước giờ mình cũng ko bao giờ tin là ma có thật trên đời cả.Mà từ khi nội của mình mất thì mình tin. Cô mình chở bà nội của mình đi lên rẫy hái điều. Đi với tốc độ khá nhanh […] 2 Truyện Ma Kể Lại
Chuyện 1 ... Ngày Cầu Hồn Nội - Tác Giả Chung Kim Phung Trước giờ mình cũng ko bao giờ tin là ma có thật trên đời cả.Mà từ khi nội của mình mất thì mình tin. Cô mình chở bà nội của mình đi lên...
Truyện Ma Của Rose Marry Mình biết page cũng lâu rồi,cũng đọc được nhiều chuyện của mọi người nay mình xin xhia sẽ câu chuyện của mình đến các bạn ,mục đích chỉ là góp vui và cũng để các bạn thận trọng hơn trong việc tiềm kiếm nơi ở của mình. Mình là một người cực nhát gan (kể […] Truyện Ma Của Rose Marry
Mình biết page cũng lâu rồi,cũng đọc được nhiều chuyện của mọi người nay mình xin xhia sẽ câu chuyện của mình đến các bạn ,mục đích chỉ là góp vui và cũng để các bạn thận trọng hơn trong việc tiềm kiếm nơi ở...