Truyện Ma Thành Viên

[ Truyện Tâm Linh ] Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. – Tác Giả Vọng Thiên Am Văn chương em hơi lủng củng mong các thím thông cảm Chuyện em kể ở đây em kể là hư hay thực tùy mọi người tưởng tượng thôi. Em sinh năm 1989, tức là thế hệ cuối của 8x. Sinh ra trong một làng quê trung lưu thuộc vùng đông bắc bộ. Tuổi thơ em […] [ Truyện Tâm Linh ] Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. – Tác Giả Vọng Thiên Am
Văn chương em hơi lủng củng mong các thím thông cảm Chuyện em kể ở đây em kể là hư hay thực tùy mọi người tưởng tượng thôi. Em sinh năm 1989, tức là thế hệ cuối của 8x. Sinh ra trong một làng quê trung lưu...