Truyện Ma Thành Viên

Ma đói st – Mây cũa gió Tôi tốt nghiệp trường Sỹ Quan CTCT Ddà Lạt vào đầu mùa Thu 73 với cấp bậc Thiếu Úy! Ddược cử về đại đội 23 CTCT thuộc sư đoàn 23 BB. Trang trại của đại đội nằm sau lưng Tiểu Khu Ddắc Lắc và kế bên một nghĩa trang Quân Ddội! Bên kia đường, đối diện […] Ma đói st – Mây cũa gió
Tôi tốt nghiệp trường Sỹ Quan CTCT Ddà Lạt vào đầu mùa Thu 73 với cấp bậc Thiếu Úy! Ddược cử về đại đội 23 CTCT thuộc sư đoàn 23 BB. Trang trại của đại đội nằm sau lưng Tiểu Khu Ddắc Lắc và kế...