Truyện Ma Thành Viên

Đêm mưa – Tác Giả K.C.R Lần đầu viết truyện nên mong mọi người ủng hộ, không biết thật không nữa do chỉ nghe kể lại,vào nha. Nhà em thì sống ở Gia Lai,1 tháng trước nhà em bắt đầu bán mía,nên thuê 10 người làm, toàn người ở xa nên căn nhà cũ hồi trước gđ em ở được tận […] Đêm mưa – Tác Giả K.C.R
Lần đầu viết truyện nên mong mọi người ủng hộ, không biết thật không nữa do chỉ nghe kể lại,vào nha. Nhà em thì sống ở Gia Lai,1 tháng trước nhà em bắt đầu bán mía,nên thuê 10 người làm, toàn người ở xa nên căn...