Truyện Ma Hay

Chuyện thật 100%,ở sài gòn, không nghe ai kể hết,mà tự chứng kiến nhé, ai nói tớ nói dối thì… Chuyện hơi dài nhưng thật: ……………………. Phần 1: Ảo giác hay là….  Phần 2 : Nuôi Ma  Phần 3: Tà Đạo và nuôi ma Phần 4 : Tiếng bước chân trên gác gỗ, và…phải chăng […] MA ! Bạn tin không ? Tôi tin, còn bạn thì sao?

Chuyện thật 100%,ở sài gòn, không nghe ai kể hết,mà tự chứng kiến nhé, ai nói tớ nói dối thì… Chuyện hơi dài nhưng thật: ……………………. Phần 1: Ảo giác hay là....  Phần 2 : Nuôi Ma  Phần 3: Tà Đạo...