cai dau vit

Cái đầu vịt Cái thời trai tráng thì cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là ba cái vụ anh em túm tụm lại cà kê dê ngỗng nhấm nháp vài chén rựu, từ vài chén rồi tới vài xị, hết vài xị để kết thúc là vài lít …ngồi nhậu từ lúc trời nhìn còn rõ mặt […] Cái đầu vịt
Cái thời trai tráng thì cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là ba cái vụ anh em túm tụm lại cà kê dê ngỗng nhấm nháp vài chén rựu, từ vài chén rồi tới vài xị, hết vài xị để kết thúc là vài...