Truyện Mới Cập Nhật

Đoạt xác

5
Chương 5 Tháng Sáu 30, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 30, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI

5
Tập 10 Tháng Sáu 29, 2022
Tập 9 Tháng Sáu 26, 2022

Bảo Vệ Nhà Xác

1
Phần 4 Tháng Sáu 29, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 29, 2022

DƯỚI ĐÁY SÔNG

5
Chương 2 Tháng Sáu 28, 2022
Chương 1 Tháng Sáu 28, 2022

Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang

3.7
Chap 8 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 25, 2022

LẤY ĐẦU CÚNG QUỶ

5
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 25, 2022

Nghiệp Báo Trừ Vong

5
Phần 16 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 15 Tháng Sáu 25, 2022

THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

5
Chương 9 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 8 Tháng Sáu 25, 2022

Bách Ngải Ly Kỳ Truyện

0
Chương 18 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 17 Tháng Sáu 25, 2022

QUỶ NỮ BẾN ĐÒ VẮNG

0
Phần 7 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022

Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao

5
Chap 16 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 15 Tháng Sáu 25, 2022

Tiếng Lòng Dạ Cổ

0
Chương 4 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 25, 2022

LUÔN BÊN CON

0
Chap 5 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 25, 2022

Vùng đất bị ám

5
Phần 4 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 25, 2022