Truyện Mới Cập Nhật

Ân đền Oán Trả

4
Chương 12 Tháng Sáu 2, 2023
Chương 11 Tháng Sáu 2, 2023

QUỶ NỮ QUÊ NGOẠI

0
Chương 9 Tháng Sáu 2, 2023
Chương 8 Tháng Sáu 1, 2023

Đoản Kiếp

0
Chương 25 Tháng Năm 22, 2023
Chương 24 Tháng Năm 22, 2023

Ma Đĩ

3.5
Chương 20 Tháng Năm 15, 2023
Chương 19 Tháng Năm 15, 2023

Ụ MỐI HOANG SAU NHÀ

5
Chương 2 Tháng Năm 14, 2023
Chương 1 Tháng Năm 14, 2023

MỘ BÀ NĂM

5
Chương 4 Tháng Năm 11, 2023
Chương 3 Tháng Năm 11, 2023

Cổng Linh Hồn

5
Chương 12 Tháng Năm 10, 2023
Chương 11 Tháng Năm 10, 2023

Nhật Ký Chết

0
Chương 6 Tháng Năm 9, 2023
Chương 5 Tháng Năm 9, 2023

TÂM LINH HUYỀN TƯỞNG KÝ

3.7
Chương 3 Tháng Năm 6, 2023
Chương 2 Tháng Năm 6, 2023

Ma Da Sông Nước

5
Chương 7 Tháng Năm 5, 2023
Chương 6 Tháng Năm 5, 2023

HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH

0
Chương 6 Tháng Tư 27, 2023
Chương 5 Tháng Tư 27, 2023

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC

3.7
Chương 28 Tháng Tư 27, 2023
Chương 27 Tháng Tư 27, 2023

Oán Thù

0
Chương 6 Tháng Tư 27, 2023
Chương 5 Tháng Tư 27, 2023

Cô Ta Đang Ở Đây

5
Chương 6 Tháng Tư 24, 2023
Chương 5 Tháng Tư 24, 2023

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

3.5
Chương 14 Tháng Tư 20, 2023
Chương 13 Tháng Tư 20, 2023

Bảo vệ: HUYẾT THI DƯỠNG XÀ

0
Chương 4 Tháng Tư 20, 2023
Chương 3 Tháng Tư 20, 2023

Tuổi thơ ám ảnh

4
Chương 7 Tháng Tư 18, 2023
Chương 6 Tháng Tư 18, 2023

Những Kẻ Ăn Xác

5
Chương 8 Tháng Tư 16, 2023
Chương 7 Tháng Tư 16, 2023

TIẾT CANH CHÓ

5
Chương 7 Tháng Tư 14, 2023
Chương 6 Tháng Tư 14, 2023

Biệt Thự Ma

5
Chương 3 Tháng Tư 12, 2023
Chương 2 Tháng Tư 12, 2023

ÁC QUỶ HỒI SINH

5
Chương 8 Tháng Tư 5, 2023
Chương 7 Tháng Tư 5, 2023

Lừa Ma Dối Quỷ

5
Chương 5 Tháng Tư 2, 2023
Chương 4 Tháng Tư 2, 2023

Quỷ vùng biên giới

5
CHƯƠNG 8 Tháng Tư 1, 2023
CHƯƠNG 7 Tháng Tư 1, 2023