Truyện Mới Cập Nhật

Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh

4.3
Dị Kinh 12 Tháng Một 22, 2023
Dị Kinh 11 Tháng Một 22, 2023

Thực Đơn Kinh Dị

3.4
Món Thứ 9 Tháng Một 22, 2023
Món Thứ 8 Tháng Mười Một 15, 2022

Nghề Nghiệp Ghê Rợn

2.7
Nghề Thứ 5 Tháng Một 20, 2023
Nghề Thứ 4 Tháng Một 20, 2023

Chuyện Rùng Rợn Của Sinh Viên

4.5
Chuyện Thứ 7 Tháng Một 16, 2023
Chuyện Thứ 6 Tháng Mười Hai 3, 2022

ĐẠO SĨ XUẤT SƠN

5
Chương 3 Tháng Một 13, 2023
Chương 2 Tháng Một 11, 2023

3.7

Oán Linh Dưới Giếng

3.5
Chap 8 Tháng Mười 31, 2022
Chap 7 Tháng Mười 31, 2022

Oán Nghiệp

5
Chương 4 Tháng Mười 25, 2022
Chương 3 Tháng Mười 25, 2022

Thôn Thanh Bình Quái Sự Ký

5
Chương 3 Tháng Mười 19, 2022
Chương 2 Tháng Mười 9, 2022

Huyết Y Ngải

3.3
Chap 15 Tháng Mười 16, 2022
Chap 14 Tháng Mười 16, 2022

Chiếc Váy Quỷ Ám

4.5
Chap 15 Tháng Mười 16, 2022
Chap 14 Tháng Mười 16, 2022

Sắc Đẹp Ma Quỷ

2.3
Chương 11 Tháng Mười 11, 2022
Chương 10 Tháng Mười 11, 2022

Việt Nam dị truyện ký

2.7
Chap 81 Tháng Mười 6, 2022
Chap 80 Tháng Mười 6, 2022

MƯỢN TAY NUÔI NGẢI

3.7
Chương 10 Tháng Mười 4, 2022
Chương 9 Tháng Mười 4, 2022

Xây Nhà Thờ Tổ

4.3
Chương 6 Tháng Chín 28, 2022
Chương 5 Tháng Chín 28, 2022