Truyện Mới Cập Nhật

MOI Góc Khuất

4.7
Chap7 Tháng Tám 16, 2022
Chap 6 Tháng Tám 14, 2022

Ai Sẽ Trở Thành Hoa Hậu?

5
Chương 5 Tháng Tám 13, 2022
Chương 4 Tháng Tám 10, 2022

Nghiệp Hầu Thánh

3.7
Chap 6 Tháng Tám 12, 2022
Chap 5 Tháng Tám 12, 2022

Nguyệt San Ác Mộng

0
Số Thứ 2 Tháng Tám 12, 2022
Số Thứ 1 Tháng Tám 8, 2022

Sao Mẹ Bỏ Con

0
Chương 4 Tháng Tám 11, 2022
Chương 3 Tháng Tám 11, 2022

Bệnh hoạn

3
Phần 10 Tháng Tám 3, 2022
Phần 9 Tháng Tám 3, 2022

CÂY MA NUÔI XÁC

5
Chương 4 Tháng Tám 1, 2022
Chương 3 Tháng Tám 1, 2022

Quỷ Mẫu làng Hoành Đông

5
Phần cuối Tháng Bảy 31, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 31, 2022

ÂM KHÍ

5
PHẦN 11 Tháng Bảy 31, 2022
PHẦN 10 Tháng Bảy 31, 2022

Cuốn Nhật Ký Quỷ Dị

5
Phần 10 Tháng Bảy 28, 2022
Phần 9 Tháng Bảy 28, 2022

LỖ BAN THẦN PHÙ

4
Tập 2 Tháng Bảy 26, 2022
Tập 1 Tháng Bảy 26, 2022

HỌ Ở XUNG QUANH

5
Chương 4 Tháng Bảy 26, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 26, 2022

QUỶ NHẬP HỒN

5
Chương 8 Tháng Bảy 24, 2022
Chương 7.1 Tháng Bảy 24, 2022

CHIẾC VÁY DÍNH MÁU

1
Chương 7 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022

TRỪ TÀ Phần 2

2
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 5 Tháng Bảy 22, 2022

Sau Lũy Tre Làng

5
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022