Truyện Mới Cập Nhật

Biệt Thự Ma

5
Chương 3 Tháng Tư 12, 2023
Chương 2 Tháng Tư 12, 2023

ÁC QUỶ HỒI SINH

3.7
Chương 8 Tháng Tư 5, 2023
Chương 7 Tháng Tư 5, 2023

Lừa Ma Dối Quỷ

5
Chương 5 Tháng Tư 2, 2023
Chương 4 Tháng Tư 2, 2023

Quỷ vùng biên giới

5
CHƯƠNG 8 Tháng Tư 1, 2023
CHƯƠNG 7 Tháng Tư 1, 2023

BỨC TRANH VÔ SẮC

4.3
Chương 10 Tháng Mười Hai 11, 2022
Chương 9 Tháng Mười Hai 11, 2022

Oán Linh Dưới Giếng

3.5
Chap 8 Tháng Mười 31, 2022
Chap 7 Tháng Mười 31, 2022

Oán Nghiệp

4.5
Chương 4 Tháng Mười 25, 2022
Chương 3 Tháng Mười 25, 2022

Thôn Thanh Bình Quái Sự Ký

5
Chương 3 Tháng Mười 19, 2022
Chương 2 Tháng Mười 9, 2022

Huyết Y Ngải

3.9
Chap 15 Tháng Mười 16, 2022
Chap 14 Tháng Mười 16, 2022

Chiếc Váy Quỷ Ám

4.1
Chap 15 Tháng Mười 16, 2022
Chap 14 Tháng Mười 16, 2022

Sắc Đẹp Ma Quỷ

2.5
Chương 11 Tháng Mười 11, 2022
Chương 10 Tháng Mười 11, 2022

Việt Nam dị truyện ký

3.3
Chap 81 Tháng Mười 6, 2022
Chap 80 Tháng Mười 6, 2022

MƯỢN TAY NUÔI NGẢI

3
Chương 10 Tháng Mười 4, 2022
Chương 9 Tháng Mười 4, 2022

Xây Nhà Thờ Tổ

4.3
Chương 6 Tháng Chín 28, 2022
Chương 5 Tháng Chín 28, 2022