Truyện Mới Cập Nhật

Truyền Thuyết Đế Nhân

5
Chap 18 Tháng Mười 26, 2023
Chap 17 Tháng Mười 26, 2023

Thầy Lăng Diệt Tà Phép

5
Chương 5 Tháng Mười 25, 2023
Chương 4 Tháng Mười 25, 2023

Cổng Linh Hồn 2

4
Chương 15 Tháng Mười 23, 2023
Chương 14 Tháng Mười 23, 2023

Hồn Về Báo Thù

4
Chương 9 Tháng Mười 21, 2023
Chương 8 Tháng Mười 21, 2023

Trùng Tang – Vong Linh Nổi Loạn

4.7
Chương 12 Tháng Mười 18, 2023
Chương 11 Tháng Mười 18, 2023

Trời Tru Đất Diệt

2
Chương 7 Tháng Mười 18, 2023
Chương 6 Tháng Mười 18, 2023

Trở Về Báo Thù

4
Chương 8 Tháng Mười 12, 2023
Chương 7 Tháng Mười 12, 2023

NEW Sát Nhân Áo Dài Trắng

4.8
CHƯƠNG 6 Tháng Chín 10, 2023
CHƯƠNG 5 Tháng Chín 10, 2023

U Minh Lộ

3
Chương 4 Tháng Sáu 25, 2023
Chương 3 Tháng Sáu 25, 2023

Ân đền Oán Trả

4.5
Chương 12 Tháng Sáu 2, 2023
Chương 11 Tháng Sáu 2, 2023

Đoản Kiếp

2.5
Chương 25 Tháng Năm 22, 2023
Chương 24 Tháng Năm 22, 2023

Ụ MỐI HOANG SAU NHÀ

5
Chương 2 Tháng Năm 14, 2023
Chương 1 Tháng Năm 14, 2023

MỘ BÀ NĂM

5
Chương 4 Tháng Năm 11, 2023
Chương 3 Tháng Năm 11, 2023

Cổng Linh Hồn

5
Chương 12 Tháng Năm 10, 2023
Chương 11 Tháng Năm 10, 2023

Nhật Ký Chết

1
Chương 6 Tháng Năm 9, 2023
Chương 5 Tháng Năm 9, 2023

Ma Da Sông Nước

5
Chương 7 Tháng Năm 5, 2023
Chương 6 Tháng Năm 5, 2023

HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH

5
Chương 6 Tháng Tư 27, 2023
Chương 5 Tháng Tư 27, 2023

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC

3.6
Chương 28 Tháng Tư 27, 2023
Chương 27 Tháng Tư 27, 2023

Oán Thù

4
Chương 6 Tháng Tư 27, 2023
Chương 5 Tháng Tư 27, 2023