Truyện Mới Cập Nhật

TRỪ TÀ

4.5
Chương 12 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 21, 2022

Cố sự 25 Năm Trước

0
Phần 5 Tháng Bảy 17, 2022
Phần 4 Tháng Bảy 17, 2022

H’ CHOANG LÀ VỢ MA

5
Phần 9 Tháng Bảy 16, 2022
Phần 8 Tháng Bảy 16, 2022

TRỤC HỒN NGẢI

0
Phần 2 Tháng Bảy 14, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 14, 2022

Chết Mất Xác

0
Chap 4 Tháng Bảy 13, 2022
Chap 3 Tháng Bảy 13, 2022

Đừng Gọi Tên Trên Bịa Mộ

4.5
Chap 30 Tháng Bảy 12, 2022
Chap 29 Tháng Bảy 12, 2022

CHÙA DƯỚI HỒ

5
Chap 8 Tháng Bảy 10, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 10, 2022

RANH GIỚI TÌNH BẠN

0
Chap 8 Tháng Bảy 10, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 10, 2022

MA QUỶ LỘNG HÀNH

3
Chap 5 Tháng Bảy 9, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 9, 2022

Đeo Bám Tới Cùng

0
Đoạn 7 Tháng Bảy 9, 2022
Đoạn 6 Tháng Bảy 9, 2022

HỒN VỀ HOÁ BƯỚM MA

0
Chương 4 Tháng Bảy 8, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 8, 2022

OAN HỒN 2 MẸ CON

5
Chap 10 Tháng Bảy 8, 2022
CHAP 9 Tháng Bảy 8, 2022

Phòng Trọ Duyên Âm

5
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 2 Tháng Bảy 8, 2022

Làm Chồng Qủy Nước

5
Phần 4 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022

MA TÂY

0
Chap 8 Tháng Bảy 7, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 7, 2022

Ngôi nhà hoang

4
Chap 5 Tháng Bảy 6, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 6, 2022

Án mạng kinh hoàng trong dãy trọ

3.5
Chương 12 Tháng Bảy 6, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 6, 2022

TẢ AO TRUYỀN KỲ

5
Phần 12 Tháng Bảy 5, 2022
Phần 11 Tháng Bảy 5, 2022

Ma Rừng Tây Bắc

4
Chap 1 Tháng Bảy 5, 2022

Quỷ Nhập Tràng

4
chap 13 Tháng Bảy 5, 2022
chap 12 Tháng Bảy 5, 2022

MẸ CỦA OAN HỒN

5
Đoạn 8 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 7 Tháng Bảy 5, 2022

ĐỐI MẶT QUỶ DỮ

5
Đoạn 3 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 2 Tháng Bảy 5, 2022

Cây phượng thắt cổ

5
Phần 2 Tháng Bảy 4, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 4, 2022