Lấy Xu

Để lấy xu và mở khóa các chương VIP các bạn có thể thực hiện các hành động sau mỗi ngày để có thể nhận được xu nhé.

Mở tài khoản mới : + 2 Xu

Đăng nhập hàng ngày :  +2 Xu

Bình luận truyện : +2 Xu ( Tối đa được 4 lần = 8 Xu – Yêu cầu bình luận ở các truyện khác nhau )

Xem truyện : +1 Xu mỗi truyện ( Tối đa 5 Xu/ngày )

Hoặc các bạn có thể liện hệ https://www.facebook.com/truyenmacothat.net để mua Xu và mở khóa các chương VIP với giá 10,000 VNĐ = 100 Xu

Việc cài đặt giá XU để mở chương VIP là quyền lợi của mỗi tác giả. Nếu có thắc mắc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tác giả tại bài viết.