Truyện Ma Hay

Kho Truyện Ma Hay Khổng Lồ Lớn Nhất Việt Nam. Gồm gần 1000 truyện ma do các tác giả Việt Nam sáng tác hoặc kể lại. Truyện Ma Hay gồm nhiều thể loại : Ma Ngãi, Pháp Sư, Bùa Ngãi, Oan Hồn, Quỷ Nhi, Kumanthong, Cương Thi... Và nhiều thể loại truyện ma cực hay khác

Đoạt xác

5
Chương 5 Tháng Sáu 30, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 30, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI

5
Tập 10 Tháng Sáu 29, 2022
Tập 9 Tháng Sáu 26, 2022

Bảo Vệ Nhà Xác

1
Phần 4 Tháng Sáu 29, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 29, 2022

DƯỚI ĐÁY SÔNG

5
Chương 2 Tháng Sáu 28, 2022
Chương 1 Tháng Sáu 28, 2022

Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang

3.7
Chap 8 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 25, 2022

LẤY ĐẦU CÚNG QUỶ

5
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 25, 2022

Nghiệp Báo Trừ Vong

5
Phần 16 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 15 Tháng Sáu 25, 2022

THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

5
Chương 9 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 8 Tháng Sáu 25, 2022

Bách Ngải Ly Kỳ Truyện

0
Chương 18 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 17 Tháng Sáu 25, 2022

QUỶ NỮ BẾN ĐÒ VẮNG

0
Phần 7 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022