Truyện Ma Hay

Kho Truyện Ma Hay Khổng Lồ Lớn Nhất Việt Nam. Gồm gần 1000 truyện ma do các tác giả Việt Nam sáng tác hoặc kể lại. Truyện Ma Hay gồm nhiều thể loại : Ma Ngãi, Pháp Sư, Bùa Ngãi, Oan Hồn, Quỷ Nhi, Kumanthong, Cương Thi... Và nhiều thể loại truyện ma cực hay khác

Liễu Thi Phần 2

4.4
Ngoại truyện Tháng Bảy 2, 2022
Chap 51 Tháng Bảy 2, 2022

LIỄU THI

4.3
Chap 55 Tháng Năm 10, 2022
Chap 54 Tháng Năm 10, 2022

Âm Hôn – Oan Hồn Cô Dâu

4.3
Chương 13 Tháng Năm 18, 2022
Chương 12 Tháng Năm 18, 2022

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

4.2
Chương 2920 Tháng Bảy 3, 2022
Chương 2919 Tháng Bảy 3, 2022

Trùng lửa

3.9
Ngoại truyện 2.1 Tháng Năm 4, 2022
Ngoại truyện 1.3 Tháng Năm 4, 2022

12:17

4.7
Chap 40 Tháng Sáu 19, 2022
Chap 38+39 Tháng Sáu 19, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI

5
Tập 10 Tháng Sáu 29, 2022
Tập 9 Tháng Sáu 26, 2022

Đất âm hồn

4.2
Phần 66-67 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 64-65 Tháng Sáu 25, 2022

Chiếc Váy Quỷ Ám

4.6
Chap 15 Tháng Mười 16, 2022
Chap 14 Tháng Mười 16, 2022

Truyện Ma Ám Ảnh

3.8
Phần 18 Tháng Hai 6, 2022
Phần 17 Tháng Hai 6, 2022

18+ QUỶ ÁM 18+

4.1
Phần 9 Tháng Năm 30, 2022
Phần 8 Tháng Năm 30, 2022

Sau Lũy Tre Làng

5
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022