Truyện Ma Kinh Dị

3 GIỌT MÁU QUỶ

5
Chương 6 2 ngày ago
Chương 5 Tháng Mười Một 27, 2023

Gò Bà Thắm

1
Chương 4 Tháng Mười Một 19, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 19, 2023

CHUYẾN DU LỊCH KINH HOÀNG

5
Chương 5 Tháng Mười Một 19, 2023
Chương 4 Tháng Mười Một 11, 2023

Hồn Ma Bà Hào

0
Chương 5 Tháng Mười Một 18, 2023
Chương 4 Tháng Mười Một 18, 2023

Miếu Cổ

0
Chương 7 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 6 Tháng Mười Một 17, 2023

Ma Ám Làng Tôi

3.5
Chương 9 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 16, 2023

Ma Rừng – Quỷ Núi

4.2
Chương 4 Tháng Mười Một 11, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 11, 2023

Giang Hồ Linh Dị Truyện

5
Chương 9 Tháng Mười Một 10, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 10, 2023

Ma Đĩ

3.8
Chương 42 Tháng Mười Một 9, 2023
Chương 41 Tháng Mười Một 9, 2023

Truyện Xóm Tôi

0
Chương 3 Tháng Mười Một 7, 2023
Chương 2 Tháng Mười Một 7, 2023

Chơi ngu vào rằm tháng bảy

0
Chương 6 Tháng Mười Một 6, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 6, 2023

Ma Chó

5
Chương 15 Tháng Mười Một 4, 2023
Chương 14 Tháng Mười Một 4, 2023

Ngôi Mộ Quỷ

3.7
Chương 10 Tháng Mười Một 3, 2023
Chương 9 Tháng Mười Một 3, 2023

Rước Vong Về Cúng

5
Chương 18 Tháng Mười Một 2, 2023
Chương 17 Tháng Mười Một 2, 2023

THỊT MUỐI

5
Chương 7 Tháng Mười 29, 2023
Chương 6 Tháng Mười 29, 2023

NEW Con Quỷ Dưới Mộ.

3.3
Chương 9 Tháng Mười 26, 2023
Chương 8 Tháng Mười 26, 2023

Thầy Lăng Diệt Tà Phép

5
Chương 5 Tháng Mười 25, 2023
Chương 4 Tháng Mười 25, 2023

Cổng Linh Hồn 2

4
Chương 15 Tháng Mười 23, 2023
Chương 14 Tháng Mười 23, 2023