Truyện Mới Cập Nhật

HỒN VỀ HOÁ BƯỚM MA

0
Chương 4 Tháng Bảy 8, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 8, 2022

OAN HỒN 2 MẸ CON

5
Chap 10 Tháng Bảy 8, 2022
CHAP 9 Tháng Bảy 8, 2022

Phòng Trọ Duyên Âm

5
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 2 Tháng Bảy 8, 2022

Làm Chồng Qủy Nước

5
Phần 4 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022

MA TÂY

0
Chap 8 Tháng Bảy 7, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 7, 2022

Ngôi nhà hoang

4
Chap 5 Tháng Bảy 6, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 6, 2022

Án mạng kinh hoàng trong dãy trọ

3.5
Chương 12 Tháng Bảy 6, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 6, 2022

TẢ AO TRUYỀN KỲ

5
Phần 12 Tháng Bảy 5, 2022
Phần 11 Tháng Bảy 5, 2022

Ma Rừng Tây Bắc

4
Chap 1 Tháng Bảy 5, 2022

Quỷ Nhập Tràng

4
chap 13 Tháng Bảy 5, 2022
chap 12 Tháng Bảy 5, 2022

MẸ CỦA OAN HỒN

5
Đoạn 8 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 7 Tháng Bảy 5, 2022

ĐỐI MẶT QUỶ DỮ

5
Đoạn 3 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 2 Tháng Bảy 5, 2022

Cây phượng thắt cổ

5
Phần 2 Tháng Bảy 4, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 4, 2022

Hồn Bà Quý

5
Chap 8 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022

NHỮNG ĐỒ VẬT CÓ LINH HỒN

5
Phần 5 Tháng Bảy 3, 2022
Phần 4 Tháng Bảy 3, 2022

Ma Cây Gạo, Cáo Cây Đề

5
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 6 Tháng Bảy 3, 2022

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

4.2
Chương 2920 Tháng Bảy 3, 2022
Chương 2919 Tháng Bảy 3, 2022

PHÍA SAU CÁNH CỬA

3.5
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 6 Tháng Bảy 3, 2022

THÁCH THỨC MA

4.5
Phần 2 Tháng Bảy 3, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 3, 2022

Liễu Thi Phần 2

4.4
Ngoại truyện Tháng Bảy 2, 2022
Chap 51 Tháng Bảy 2, 2022

Đoạt xác

5
Chương 5 Tháng Sáu 30, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 30, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI

5
Tập 10 Tháng Sáu 29, 2022
Tập 9 Tháng Sáu 26, 2022

Bảo Vệ Nhà Xác

3.7
Phần 4 Tháng Sáu 29, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 29, 2022

Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang

3.8
Chap 8 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 25, 2022