Truyện Mới Cập Nhật

Hồn Bà Quý

5
Chap 8 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022

NHỮNG ĐỒ VẬT CÓ LINH HỒN

5
Phần 5 Tháng Bảy 3, 2022
Phần 4 Tháng Bảy 3, 2022

Ma Cây Gạo, Cáo Cây Đề

5
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 6 Tháng Bảy 3, 2022

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

4.2
Chương 2920 Tháng Bảy 3, 2022
Chương 2919 Tháng Bảy 3, 2022

PHÍA SAU CÁNH CỬA

5
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 6 Tháng Bảy 3, 2022

THÁCH THỨC MA

4.5
Phần 2 Tháng Bảy 3, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 3, 2022

Liễu Thi Phần 2

4.4
Ngoại truyện Tháng Bảy 2, 2022
Chap 51 Tháng Bảy 2, 2022

Đoạt xác

5
Chương 5 Tháng Sáu 30, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 30, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI

5
Tập 10 Tháng Sáu 29, 2022
Tập 9 Tháng Sáu 26, 2022

Bảo Vệ Nhà Xác

3
Phần 4 Tháng Sáu 29, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 29, 2022

Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang

4
Chap 8 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 25, 2022

LẤY ĐẦU CÚNG QUỶ

3
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 25, 2022

Nghiệp Báo Trừ Vong

5
Phần 16 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 15 Tháng Sáu 25, 2022

THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

5
Chương 9 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 8 Tháng Sáu 25, 2022

Bách Ngải Ly Kỳ Truyện

5
Chương 18 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 17 Tháng Sáu 25, 2022

QUỶ NỮ BẾN ĐÒ VẮNG

1
Phần 7 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022

Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao

5
Chap 16 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 15 Tháng Sáu 25, 2022

Tiếng Lòng Dạ Cổ

0
Chương 4 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 25, 2022

LUÔN BÊN CON

5
Chap 5 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 25, 2022

Vùng đất bị ám

5
Phần 4 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 25, 2022

Đất âm hồn

4.2
Phần 66-67 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 64-65 Tháng Sáu 25, 2022

Huyệt Âm Binh

5
Chap 13 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 12 Tháng Sáu 25, 2022

BỎ BÙA CHỊ DÂU

4
CHƯƠNG 6 Tháng Sáu 25, 2022
CHƯƠNG 5 Tháng Sáu 25, 2022

Trấn ma đạo nhân

3
Phần 9 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 8 Tháng Sáu 25, 2022