Truyện Mới Cập Nhật

Những tháng 7 kì lạ

0
Phần 3 Tháng Năm 18, 2022
Phần 2 Tháng Năm 18, 2022

Truyện ma của ông ngoại

5
Truyện 17 Tháng Năm 17, 2022
Truyện 16 Tháng Năm 17, 2022

Ngôi nhà thiếu ánh dương

0
Chap 5 Tháng Năm 17, 2022
Chap 4 Tháng Năm 17, 2022

Tâm Linh – Làng tôi

5
Chap 15 Tháng Năm 17, 2022
Chap 14 Tháng Năm 17, 2022

Khu Đất Đáng Sợ

0
Phần 8 Tháng Năm 17, 2022
Phần 7 Tháng Năm 17, 2022

(Truyện Ma) Kỳ nghỉ hè

3
Phần 3 Tháng Năm 16, 2022
Phần 2 Tháng Năm 16, 2022

Nhật Ký Phòng Trọ Ma

1
Phần 11 Tháng Năm 16, 2022
Phần 10 Tháng Năm 16, 2022

HAI THẰNG NHÁT CÁY VÀ CĂN NHÀ MA

5
Chương 5 Tháng Năm 16, 2022
Chương 4 Tháng Năm 16, 2022

Giấc mơ kinh dị lạ lùng

0
Phần 5 END Tháng Năm 13, 2022
Phần 4 Tháng Năm 13, 2022

Đi Đêm có ngày gặp ma

3.5
Phần 7 Tháng Năm 13, 2022
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022

[Huyền bí] Đồi lộng gió

0
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022
Phần 5 Tháng Năm 13, 2022

Vong Hồn Dưới Sông

0
Chương 13 Tháng Năm 12, 2022
Chương 12 Tháng Năm 12, 2022

YỂM

5
PHẦN 20 Tháng Năm 12, 2022
PHẦN 19 Tháng Năm 12, 2022

Phá Thai

0
Phần 14 END Tháng Năm 12, 2022
Phần 13 Tháng Năm 12, 2022

Trùng Ma

5
Chương 12 END Tháng Năm 12, 2022
Chương 11 Tháng Năm 12, 2022