Truyện Mới Cập Nhật

Quê Ngoại Đất Âm

4.5
Chap 25 Tháng Năm 21, 2022
Chap 24 Tháng Năm 18, 2022

Xác ai dưới giếng

3
Phần 8 Tháng Năm 21, 2022
Phần 7 Tháng Năm 21, 2022

Ai bảo anh không yêu em?

0
Chương 20 Tháng Năm 21, 2022
Chương 19 Tháng Năm 21, 2022

Kumanthong – Đứa con âm giới

0
Hồi 5: Tháng Năm 21, 2022
Hồi 4 Tháng Năm 21, 2022

PHI PHÔNG (Ma Cà Rồng)

5
Phần 6 Tháng Năm 21, 2022
Phần 5 Tháng Năm 21, 2022

ĐẢO BÚP BÊ

0
CHƯƠNG 16 END Tháng Năm 21, 2022
CHƯƠNG 15 Tháng Năm 21, 2022

Mái Tóc Của Ai

3
Chương 16 END Tháng Năm 20, 2022
CHƯƠNG 15 Tháng Năm 20, 2022

BÙ NHÌN MÁU

0
PHẦN 15 END Tháng Năm 20, 2022
PHẦN 14 Tháng Năm 20, 2022

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG

5
Chap 38 Tháng Năm 20, 2022
Chap 37 Tháng Năm 20, 2022

Lời Nguyền U Ẩn

4.2
Chap 100 END Tháng Năm 20, 2022
Chap 99 Tháng Năm 20, 2022

CÁNH HOA TÀN

0
Phần 8 Tháng Năm 20, 2022
Phần 6 Tháng Năm 20, 2022

Bùa Yêu Thượng Ngàn

5
Chương 18 + 19 + 20 Tháng Năm 20, 2022
Chương 17 Tháng Năm 20, 2022

Ngọc Trâm Ngải

5
Chương 17 Tháng Năm 20, 2022
Chương 16 Tháng Năm 20, 2022

Pháp Sư Nghịch Thiên

5
Chap 13 Tháng Năm 20, 2022
Chap 12 Tháng Năm 20, 2022