Truyện Mới Cập Nhật

NGOẠI TÔI LÀ MA ÐÓI

5
Chương 7 Tháng Sáu 18, 2022
Chương 6 Tháng Sáu 18, 2022

VONG ĐẤT ĐỘC

5
Chương 4 Tháng Sáu 18, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 18, 2022

Con Tò He Không Đầu

4
Phần 6 Tháng Sáu 18, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 18, 2022

Đường về nhà

4
Chap 17 Tháng Sáu 18, 2022
Chap 16 Tháng Sáu 18, 2022

NHÂN QUẢ – CHƠI NGẢI

5
Chương 20 Tháng Sáu 18, 2022
Chương 19 Tháng Sáu 18, 2022

Trốn tìm một mình

5
Chương 6 Tháng Sáu 18, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 18, 2022

ÁC NGHIỆP NÀNG DÂU

3.8
Chương 29 Tháng Sáu 18, 2022
Chương 28 Tháng Sáu 18, 2022

ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG

0
Chương 8 Tháng Sáu 18, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 18, 2022

TRẢ NGHIỆP

5
Chap 16 Tháng Sáu 18, 2022
Chap 15 Tháng Sáu 18, 2022

Quỷ Váy Đỏ

0
Phần 6 Tháng Sáu 18, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 18, 2022

Huyết Án

4
Chap 12 Tháng Sáu 18, 2022
Chap 11 Tháng Sáu 18, 2022

Trộm Mộ Lệ Quỷ

0
Chương 8 Tháng Sáu 15, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 15, 2022

Cô Dâu Không Đầu

5
Phần 7 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 15, 2022

Pháp Sư Làng Quê

2.5
Chương 15 Tháng Sáu 15, 2022
Chương 14 Tháng Sáu 15, 2022

Bức Ảnh Ma

3.5
Phần 6 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 15, 2022

Những Ngày Kinh Hoàng

4
Phần 7 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 15, 2022

Cúng Người Âm

4
Phần 6 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 15, 2022

SẮC ĐẸP BỊ ĐÁNH CẮP

5
CHAP 8 Tháng Sáu 15, 2022
CHAP 7 Tháng Sáu 15, 2022

BA ĐỜI TRẢ NGHIỆP

5
Chap 5 Tháng Sáu 15, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 15, 2022

Bảo vệ: GIÚP MA VỀ NHÀ

3.7
Phần 4 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 15, 2022

Bàn Thờ Quỷ

4.5
Phần 10 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 9 Tháng Sáu 15, 2022

Kí túc xá

5
CHƯƠNG 4 Tháng Sáu 15, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 15, 2022

Nhà Ma CMT8

4
Phần 6 Tháng Sáu 13, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 13, 2022

NGHIỆP

3
chap 13 Tháng Sáu 13, 2022
chap 12 Tháng Sáu 13, 2022