ma nem dat vao nha

MA NÉM ĐẤT VÀO NHÀ Chuyện này do một cụ bà gần khu tôi ở kể cách đây cũng đã hơn 30 năm, và cụ C.H này mất cũng đã hơn 2 chục năm. Ngày ấy cụ mới ngoài 20 và đã có mấy đứa con nhỏ. Nhà cụ chuyển đến gần một nghĩa địa của làng. Một thời gian […] MA NÉM ĐẤT VÀO NHÀ
Chuyện này do một cụ bà gần khu tôi ở kể cách đây cũng đã hơn 30 năm, và cụ C.H này mất cũng đã hơn 2 chục năm. Ngày ấy cụ mới ngoài 20 và đã có mấy đứa con nhỏ. Nhà cụ chuyển đến...