Bắt cá bằng tay

Vào ngày hội này tất cả mọi người sẽ thi nhau bắt những con cá da trơn to khổng lồ mà không dùng tới bất kỳ 1 loại dụng cụ nào.

Hàng năm bang Oklahoma, Mỹ tổ chức một ngày hội khá đặc biệt, ngày hội này rất phổ biến trong giới câu cá, đó là ngày hội bắt cá da trơn bằng tay không.
Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắtbr /
cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
 Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễbr /
hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễbr /
hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
Ngày hội bắt cábr /
bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặcbr /
biệt,phong tục,truyền thống
Những con cá khổng lồ
 Ngàybr /
hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằngbr /
tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
Ngày hội bắt cábr /
bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặcbr /
biệt,phong tục,truyền thống
Phải lặn xuống nước để bắt cá
Để bắt được những con cá này thì những người chơi phải lội xuống nước tìm mọi cách để bắt được con cá, những con cá này rất to và trơn vì thế mọi người phải dùng tay móc vào miệng con cá để giữ con cá không tuột mất.
Rất nhiều người đã tham gia ngày hội thú vị này, không chỉ có đàn ông mà cả phụ nữ, trẻ em cũng tham gia rất nhiệt tình. Người chiến thắng là người dùng tay bắt được con cá da trơn lớn nhất.
Dưới đây là hình ảnh ghi lại trong ngày hội bắt cá độc đáo:
 Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳbr /
 quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyềnbr /
thống
Ngày hội bắt cábr /
bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặcbr /
biệt,phong tục,truyền thống
Những đứa trẻ thích thú
Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường -br /
kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyềnbr /
thống
 
  Ngàybr /
hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằngbr /
tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
 
Phải rất vất vả để có thể bắt được những chú cá này
Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắtbr /
cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắtbr /
cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
 Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳbr /
 quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyềnbr /
thống
Người chơi khoe 'chiến lợi phẩm' của mình
 Ngàybr /
hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằngbr /
tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
Ngày hội bắt cábr /
bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặcbr /
biệt,phong tục,truyền thống
Rất nhiều người tham gia hoạt động thú vị này
 Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳbr /
 quặc, lễ hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyềnbr /
thống
Ngày hội bắt cá bằng… tay, Phi thường - kỳ quặc, lễbr /
hội,cá,bắt cá,bằng tay,độc đáo,đặc biệt,phong tục,truyền thống
Những người giành chiến thắng
Buonchuyen.info – Theo maivoo

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com