Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú

Đây là dự án ảnh "Vết thẹo" (The SCAR Project) của David Jay về những người phụ nữ đã tiến hành đoạn nhũ (cắt bỏ ngực) để ngăn ngừa ung thú vú cho mình. Những người phụ nữ kém may mắn này, người thì cắt bỏ một bên, người thì cắt bỏ cả hai bên ngực, người bị cắt bỏ nhũ hoa… nhưng họ đều không ngừng cố gắng để chiến đấu với bệnh tật.

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh
Họ may mắn hơn khi chỉ phải cắt một bên ngực

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh
Cả hai bên ngực đều bị cắt bỏ hết nhưng họ vẫn
không ngừng nỗ lực sống và chữa bệnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh
Những phụ nữ bị ung thứ vú vẫn có thể có con
nhưng họ không thể cho con bú

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Cận những bộ ngực sau khi bị cắt bỏ vì ung thư vú | dự án ảnh

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com